oran anaokulu

Hakkımızda

PARLAK ZİHİNLER Anaokulu‘nda 0-6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitim verilmektedir.

PARLAK ZİHİNLER’de amacımız, çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, öz denetim kazanmasına olanak sağlamak, öğrenme isteği ve merak duygusunu uyandırmak, yaratıcılıklarını geliştirmektir.

Çocuklarımız,  on beş  kişilik sınıflarda, sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle zenginleşen bir öğrenme ortamında farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenmekte ve hayata hazırlanmaktadır. Okulumuz sınıflardan ve atölyelerden oluşmaktadır. Etkinlikler ve branş derslerimiz için farklı eğitim ortamları hazırladık. Eğitim-öğretim kadrosu alanında uzman ve tecrübeli öğretmenlerden oluşmaktadır.

  • Çocuklarımıza kendilerini ifade edebildikleri, dinlenildiklerini, sevildiklerini ve değerli olduklarını hissettikleri, mutlu, istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlamayı,
  • Çocukların gelişiminde, öğrenmesinde ve eğitimin kalitesinde belirleyici bir unsur olan Aile Katılımını öncelik alarak okul ve aile arasında iki taraflı sağlıklı ve sürekli iletişimi sağlayacak bir yapı oluşturmayı,
  • Çocukların kendilerini tanımalarını ve bireysel becerilerinin ortaya çıkmasını sağlayan, araştırmayı ve keşfetmeyi teşvik eden, düşünmeye zorlayan, her iki dili de (Türkçe, İngilizce) iyi kullanma becerilerini geliştiren, öğrenmeyi sevdiren, yaşantıya uyum sağlayan “Tam Öğrenme Modeli”ne dayalı bir eğitim programı sunmayı
  • Çağdaş değerlere sahip, toplumda fark yaratacak ve fark edilecek çocuklar yetiştirmeyi temel amaçlarımız olarak belirledik.

Programda yer alan etkinliklerimizi, çocuklarımızın gelişim düzeyi, yaşları ve bilgilerine göre düzenlenirken, becerilerini geliştirici fırsatlar verilmekteyiz. Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden-sonuç ilişkileri kurabilecekleri ortamlar oluşturulmaktayız.oran anaokulu


Ana programda Türkçe Etkinlikleri, Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Dramalar, Fen ve Doğa Çalışmaları, Sanat Etkinlikleri, Matematik Etkinlikleri, Oyun Hareket Etkinlikleri  birbiri ile ilişkilendirilerek bir bütünlük içinde sunmaktayız.

PARLAK ZİHİNLER Oran Anaokulu ndaki ana program dışında ,Müzik – Orf Eğitimi, Hareket Eğitimi, Dans ve Halk Dansları, Görsel Sanatlar – Seramik, , Satranç ve Akıl Oyunları etkinlikleriyle zenginleştirilerek uyguluyoruz.

Okulumuzda ÇOCUK MERKEZLİ EĞİTİM hakim olup tüm programda çocuklarımızın aktif olarak katılabilecekleri öğrenme süreci, oyun ortamı sağlayarak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmak, estetik zevkleriyle çevreye duyarlılığı, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışları kazanmalarına imkan sağlanmaktadır. Parlak Zihinler Oran Anaokulu

 

Ayın Makalesi

Ayın Makalesi
X

Pin It on Pinterest

X